Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (buah GmbH) sluit via de website https://buah.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt er bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele door u gebruikte voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende regelgeving is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

 

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Wanneer u het betreffende product op onze website plaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld.

(3) Het contract komt als volgt via het online winkelwagensysteem tot stand:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het “winkelwagentje” geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk komt u in het “winkelwagentje” en kunt u daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of vergelijkbare naam) heeft geklikt en uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden heeft ingevoerd, worden de bestelgegevens als besteloverzicht aan u getoond.

Als u een instantbetalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop of naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem doorgestuurd.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, maakt u daar de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de betreffende knop ("bestellen met betaling", "kopen" / "nu kopen", "bestellen met betaling", "betalen" / "nu betalen" of een vergelijkbare term) verklaart u zich juridisch bindend akkoord met de aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

 

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; “Klarna”) bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:
Factuur (“Betaal later”): De factuurvoorwaarden van Klarna voor Duitsland zijn te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/invoice; De voorwaarden voor de mogelijkheid tot verlenging van de betalingstermijn vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/due_date_extension.


De Klarna factuurvoorwaarden voor Oostenrijk vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/invoice; De voorwaarden voor de mogelijkheid tot verlenging van de betalingstermijn vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/due_date_extension.


Automatische incasso (“Betaal nu”)
Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband sturen wij in het kader van de aankoopinitiatie en de afhandeling van het koopcontract uw gegevens door naar Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles. Begrijp alstublieft dat wij u alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie over Klarna en de Klarna-gebruiksvoorwaarden voor Duitsland vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user en https://www. klarna.com/de /.

Meer informatie over Klarna en de Klarna-gebruiksvoorwaarden voor Oostenrijk vindt u op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user en https://www.klarna. com/bij /.

(2) Betaling via “PayPal” / “PayPal Checkout”
Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449 , Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betaalmethoden via “PayPal” worden u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website en in het online bestelproces weergegeven. “PayPal” kan voor de betalingsverwerking andere betalingsdiensten gebruiken; Indien bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover separaat geïnformeerd. Meer informatie over “PayPal” vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

 

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

 

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, geldt de afwijking alleen als overeengekomen als u hiervan vóór het opstellen van de contractverklaring door ons op de hoogte bent gesteld en de afwijking tussen de contractpartijen uitdrukkelijk en afzonderlijk is overeengekomen.

 

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (voordeelbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de met ons bestaande zakelijke relaties en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, op voorwaarde dat u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent . Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woon- of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de zaak niet bekend is. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 II.Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper
bua GmbH
Seeholzenstraße 2
82166 Gräfelfing
Duitsland
Telefoon: +49 (0)30 330 966 86
E-mail: info@buah.de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), toegankelijk via https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbitragecommissies.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen om het contract af te sluiten, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

 

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. Wij slaan niet de volledige contracttekst op. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

 

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

 

5. Prijzen en betaalmethoden

5.1. De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis verzending is gegarandeerd.

5.3. Als de levering naar landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldoverdrachtskosten (overboekings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening moeten komen.

5.4. Eventuele kosten voor de geldoverdracht (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen) moeten door u worden gedragen in gevallen waarin de levering in een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

5.5. De voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod weergegeven.

5.6. Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is vermeld, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2. Als u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemde transportbedrijf of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven de zending uit te voeren.

 

7. Wettelijke aansprakelijkheidsrecht voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de “Garantie”-regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging, gespecialiseerd in het IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke naleving. Merchant Association Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienste/rechtssicherheit/agb-service.

 

laatst bijgewerkt: 29 november 2022