Algemene voorwaarden leveranciers

De “Algemene voorwaarden van de Waren-Verein der Hamburger Börse eV” (Algemene voorwaarden, Arbitragereglement, Reglement van procesvoering voor deskundigen – www.waren-verein.de) zijn uitsluitend van toepassing op alle contracten die door ons worden bemiddeld, inclusief het agentschap contract met ons, met uitzondering van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden van de Hamburg Stock Exchange Waren-Verein der Hamburger Börse eV, dat wordt vervangen door de volgende clausule “Aansprakelijkheid en schadevergoeding”:


AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE


1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade jegens de klant in geval van opzet of grove nalatigheid, tenzij deze gebaseerd is op de schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op wiens naleving de klant kan er regelmatig op vertrouwen ("kardinale verplichting"). In geval van lichte nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade die op het moment van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. In het bijzonder zijn wij in dit geval niet aansprakelijk voor de gederfde winst van de klant en voor de voorzienbare indirecte gevolgschade. De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing als onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten schuldig zijn.

2. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen, zoals secties 1, 4 van de Productaansprakelijkheidswet, verplicht is, als er sprake is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of als er claims voor schadevergoeding worden ingediend. het gebrek aan gegarandeerde kwaliteit in de zin van § 443 BGB tegen ons kan worden ingeroepen of dat een gebrek op frauduleuze wijze verborgen is gehouden.

3. Voor zover de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten in geval van een directe claim van de klant.